Gå til innholdet
Hva er farmasi?

Ekspert på legemidler

Farmasi er læren om legemidler, hvordan de lages og skal brukes, og hvordan medisinen virker i kroppen. Farmasi er et vidt fagområde som inkluderer kjemiske, biologiske og spesialiserte farmasøytiske emner som samfunnsfarmasi og farmasøytisk teknologi. Du lærer også å formidle informasjon om legemidler og får innsikt i hva legemidler betyr for den enkelte pasient og folkehelsen forøvrig.

Legemidler er samfunnets viktigste verktøy for å behandle sykdommer. Ved hjelp av legemidler kan vi i dag kurere sykdommer som tidligere var livstruende og hjelpe kronisk syke til å leve et normalt liv. Det er farmasøytene som sørger for at pasientene har tilgang på legemidlene de trenger, enten gjennom apotek eller på sykehus.

Mange bruker flere legemidler uten å vite om kryssvirkningene de kan ha og stadig flere googler etter informasjon for å behandle egen helse. Farmasøytenes kunnskap er helt essensiell for å hindre feil bruk av legemidler og fremme egen helse.

Ved å forstå hvordan legemidlene virker på kroppen og hvordan legemidler lages, kan du være med på å utvikle og produsere nye legemidler som kan løse morgendagens sykdomsutfordringer.

 

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00

Personvernerklæring