Gå til innholdet
Jobbmuligheter

Hvor kan farmasøyter jobbe?

Farmasiutdanning gir deg kompetanse til å jobbe som farmasøyt – en ekspert på legemidler. Mange farmasøyter velger å jobbe i apotek både vanlige apotek og sykehusapotek, men karrieremulighetene er mange.  Som farmasøyt kan du blant annet jobbe i legemiddelindustrien, sykehus, offentlige forvaltning eller med forskning og undervisning.

Som apotekfarmasøyt får du styrket dine evner til å formidle og kommunisere. Farmasøyter som jobber i apotek har som hovedoppgave å sørge for trygg utlevering av legemidler og å veilede kunder ellet annet helsepersonell i hvordan legemidlene skal brukes på best mulig måte for å forebygge, lindre eller behandle sykdommer og skader.

Farmasøyter i klinisk arbeid på sykehus blir mer vanlig. Kliniske farmasøyter jobber ofte i tverrfaglige team med mål om å gi pasienten best mulig legemiddelbehandling. Å sikre at pasienter tar medisinene sine riktig er en viktig jobb der farmasøyter spiller en helt avgjørende rolle

I legemiddelindustrien fyller farmasøyten mange viktige funksjoner. De vanligste jobbene her er klinisk utprøving av legemidler og markedsføring, men også utvikling og produksjon av legemidler. Mange farmasøyter jobber i det offentlige, for eksempel ved Statens legemiddelverk.

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00

Personvernerklæring