Gå til innholdet
Jobbmuligheter

Hvor kan farmasøyter jobbe?

Mange farmasøyter velger å jobbe i apotek både vanlige apotek og sykehusapotek, men karrieremulighetene er mange.  Som farmasøyt kan du blant annet jobbe i legemiddelindustrien, sykehus, offentlige forvaltning eller med forskning og undervisning.

Som apotekfarmasøyt får du styrket dine evner til å formidle og kommunisere. Farmasøyter som jobber i apotek har som hovedoppgave å sørge for trygg utlevering av legemidler og å veilede kunder ellet annet helsepersonell i hvordan legemidlene skal brukes på best mulig måte for å forebygge, lindre eller behandle sykdommer og skader.

Farmasøyter i klinisk arbeid på sykehus blir mer vanlig. Kliniske farmasøyter jobber ofte i tverrfaglige team med mål om å gi pasienten best mulig legemiddelbehandling. Å sikre at pasienter tar medisinene sine riktig er en viktig jobb der farmasøyter spiller en helt avgjørende rolle

I legemiddelindustrien fyller farmasøyten mange viktige funksjoner. De vanligste jobbene her er klinisk utprøving av legemidler og markedsføring, men også utvikling og produksjon av legemidler. Mange farmasøyter jobber i det offentlige, for eksempel ved Statens legemiddelverk.


Mari ble sjef som 28-åring 

 

Mari Fruseth Solberg jobbet på apotek mens hun studerte. I dag har hun det faglige og administrative ansvaret for 80 ansatte ved Norges største privateide apotek. 

– Farmasiutdanningen gir gode ledermuligheter tidlig. Jeg tok over driften på Jernbanetorget da jeg var 28 år gammel. Jeg må finne løsninger på nye problemstillinger raskt, og ta mange avgjørelser, sier Mari og forteller at hun har lært mye, men føler at hun aldri blir utlært.

– Som leder er det også viktig å motivere de ansatte til å involvere seg faglig, det er slik jeg kan beholde de beste, sier Apotekeren. 

Gi av seg selv
Det er mange muligheter innen apotekverden, men ifølge Mari må man være villig til å gi litt av seg selv.

– Du må ta plass og yte litt ekstra for å få de spennende oppgavene, sier hun og forklarer videre at farmasøyter ikke alltid har svaret med en gang, men at de vet hvor de skal lete. 

Apotekene har de siste årene startet med å sette vaksiner og veilede pasienter som skal begynne på nye legemidler. Å få til en god dialog er viktig og Maris råd er at du må like å snakke med mennesker dersom du ønsker å bli farmasøyt.

– Når vi oppnår god kontakt med en pasient avdekker vi det faktiske behovet og kan gi de rådene som er best for pasienten. Det gjelder å stille de gode spørsmålene slik at du får de riktige svarene og kan tilpasse veiledningen deretter, sier Mari.


Tilpasser legemidler til små barn

Som sykehusfarmasøyt er Rebwar en del av behandlingsteamet på sykehuset og støtter legene og sykepleierne i deres jobb.

– Jeg har alltid vært interessert i farmasi. Å jobbe som sykehusfarmasøyt er givende og jeg er svært takknemlig over at jeg får lov til å jobbe med dette, sier Rebwar.

Moren hans jobber som barnelege og faren hans er utdannet farmasøyt. Rebwar ble sykehusfarmasøyt.  

– En sykehusfarmasøyt er en viktig sparringspartner for legene. Vi kvalitetssikrer medisiner som pasientene skal ta og vi kan lage tilpassede legemidler dersom det er behov for det, forteller han.

Bruker sin kompetanse
De fleste medisiner er tilpasset voksne, men Rebwar bruker sin farmasøytkompetanse til å tilpasse medisinene slik at de også kan fungere for barn.

– Det er ofte vanskelig å gi riktig medisin til småbarn, særlig når det skal gis flere legemidler samtidig, sier han.

Et eksempel er medisiner som hjelper mot epilepsi. En type kapsel med epilepsi-medisin inneholder store korn, og når den må gis gjennom sonde, vil ofte kornene tette sonden. 

– Jeg kan derfor foreslå å blande medisinen ut i en bedre egnet væske eller bruke en kapsel med mindre korn, slik at sonden ikke tettes. Jeg får brukt min kompetanse slik at det lille barnet får livsviktig medisin, forteller han.

Det å se at han er til hjelp for pasienter, leger og sykepleiere gir ham en god følelse. Som farmasøyt er Rebwar med på å gjøre hverdagen bedre for både pasienter og helsepersonell.

«Jeg føler meg stolt og takknemlig som får hjelpe de aller minste i samfunnet.»

Rebwar, sykehusfarmasøyt

 

 

 

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00

Personvernerklæring