Gå til innholdet
Opptakskrav

Opptakskrav 2016

 Studium   År/studiepoeng   Kvalifikasjonskrav  Lærested  Studieplasser  Poenggrenser  2016
 Bachelor  3 år / 180 stp.

 Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og  enten FYS1 eller  KJE1 eller BIO1

 Høgskolen i  Oslo og  Akershus  65  51,4 / 46,6
 Bachelor  3 år / 180 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og  enten FYS1 eller  KJE1 eller BIO1  Nord  Universitetet  30  44,0 / 41,8
 Bachelor  3 år / 180 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og  enten FYS1 eller  KJE1 eller BIO1  Universitet i  Tromsø  35  42,7 / Alle
 Master  5 år / 300 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og  FYS1 og KJE(1+2)  Universitet i  Bergen  24   56,1 / 50,9
 Master  5 år / 300 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og: R1/(S1+S2) og  FYS1 og KJE(1+2)  Universitet i  Oslo  68  54,2 / 51,0
 Master  2 år / 120 stp.  Bachelor i farmasi med snittkarakter C eller bedre  Universitet i  Tromsø  -  C eller bedre  fra  bachelorgraden

 

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00