Gå til innholdet
Opptakskrav

Opptak- og kvalifikasjonskrav til farmasistudiene

 

 Studium   År/studiepoeng   Kvalifikasjonskrav for 2018  Lærested  Studieplasser  Poenggrensene i 2018
 Bachelor  3 år / 180 stp.

 Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  KJE1 
og enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2

  OsloMet  65  47 / 55,1
 Bachelor  3 år / 180 stp.

 Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  KJE1
og enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2

  Nord  Universitetet  30  42,2 / 49,4
 Bachelor  3 år / 180 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og  R1/(S1+S2) og  KJE1
og enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2
 
   Universitet i Tromsø  35  46,2 / 48,2
 Master  5 år / 300 stp.

 Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  FYS1 og KJE(1+2)

   Universitet i Bergen  24   53,2 / 57,4
 Master  5 år / 300 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  FYS1 og KJE(1+2)
 
   Universitet i  Oslo  68  52,5 / 57,3
 Master  2 år / 120 stp.  Bachelor i farmasi med snittkarakter C eller bedre
 
   Universitet i Tromsø  -  C eller bedre  fra  bachelorgraden

 

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00

Personvernerklæring