Gå til innholdet
Opptakskrav

Opptak- og kvalifikasjonskrav til farmasistudiene

 

 Studium   År/studiepoeng   Kvalifikasjonskrav for 2018  Lærested  Studieplasser  Poenggrensene i 2017
 Bachelor  3 år / 180 stp.

 Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  KJE1 
og enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2

 Høgskolen i  Oslo og  Akershus  65  48,5 / 53,9
 Bachelor  3 år / 180 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  KJE1
og enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2
 Nord Universitetet  30  42,2 / 49,4
 Bachelor  3 år / 180 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og  R1/(S1+S2) og  KJE1
og enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2
 Universitet i Tromsø  35  46,2 / 48,8
 Master  5 år / 300 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  FYS1 og KJE(1+2)  Universitet i Bergen  24   53,2 / 57,4
 Master  5 år / 300 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  FYS1 og KJE(1+2)  Universitet i Oslo  68  52 / 55,1
 Master  2 år / 120 stp.  Bachelor i farmasi med snittkarakter C eller bedre  Universitet i Tromsø  -  C eller bedre  fra  bachelorgraden

 

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00

Personvernerklæring