Gå til innholdet
Spørsmål og svar


Hva er farmasi?

Farmasi er læren om legemidler. En farmasøyt er en ekspert på legemidler - fra hvordan de lages og skal brukes, til hvordan medisinen virker i kroppen.

Mange farmasøyter velger å jobbe i apotek, men karrieremulighetene er mange. Som farmasøyt kan du også blant annet jobbe i legemiddelindustrien, sykehus, offentlig forvaltning eller med forskning og undervisning.

Farmasøyter som jobber i apotek har som hovedoppgave å utlevere legemidler og å veilede kunder eller annet helsepersonell i hvordan legemidlene skal brukes. Å sikre at pasienter tar medisinene riktig er en viktig jobb der farmasøyter spiller en helt avgjørende rolle.

Som farmasøyt samarbeider du tett med annet helsepersonell. 


Hvor mange år tar det å studere farmasi?

Det tar tre år å ta en bachelor i farmasi, eller fem år å ta en mastergrad.


Hvor kan jeg studere farmasi?

Du kan studere farmasi på:


Hvordan er studiet lagt opp?

Du vil veksle mellom forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og mye tid på laboratoriet. I tillegg vil du ha praksisperioder ute i apotek. Du vil lære å lage salver, miksturer, tabletter og andre preparater. Du får også trening i kommunikasjon og formidling, som er nyttig når du senere skal jobbe som farmasøyt, og gi råd og veiledning til pasienter, publikum eller annet helsepersonell.


Hva slags jobber kan jeg få etterpå?

På apotek, på sykehus, i legemiddelindustrien, innen offentlig forvaltning og informasjonsvirksomhet, i undervisning og forskning, og innen nyere fag- og satsingsområder som bioteknologi og miljøkjemi.


Er det lett å få jobb etterpå?

Ja, akkurat nå er det stor etterspørsel etter farmasøyter, og de aller fleste går rett ut i jobb når de er ferdige.

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00

Personvernerklæring