Gå til innholdet
Studiesteder

Du kan studere farmasi på 6 ulike steder i Norge

 

OsloMet - Storbyuniversitetet

Bachelor


Ved OsloMet lærer studentene om hvordan legemidler lages, hvordan de virker og hvordan de skal brukes. I tillegg legger universitetet stor vekt på kommunikasjonstrening. Studentene får gjennom hele studiet oppfølging i form av veiledning og tilbakemeldinger. Det blir lagt stor vekt på varierte arbeidsformer med veksling mellom teoretiske og praktiske studier.

Studentforening for farmasistudenter ved OsloMet heter Elixir, som jobber for å fremme godt studiemiljø blant farmasistudentene. Farmasiutdanningen ligger sentralt på Bislett i Oslo. Les mer om farmasiutdanningen ved OsloMet her


Nord Universitet

Bachelor


Nord Universitet utdanner ansvarsbevisste og reflekterte reseptarfarmasøyter. Farmasiutdanningen satser på varierte og studentaktive læringsformer inkludert digitale verktøy. Studiet kan deles inn i fire fagområder: kjemi, farmasøytisk biovitenskap, biofarmasi/legemiddelteknologi og samfunnsfarmasi.

Campus Namsos ligger i nærheten av sentrum og er forholdsvis liten. Det er lett å bli kjent med både studenter og ansatte. Farmasistudentene har sin egen studentforening, Prodrug, som arrangerer ulike temadager, julebord og andre sosiale og faglige sammenkomster.Les mer om farmasiutdanningen ved Nord Universitet her

 

UiT Norges arktiske universitet

Bachelor & Master


Farmasistudiet kombinerer det kliniske aspektet ved legemiddelbruk med det teknologiske. Studiet gir gode ferdigheter innen kommunikasjon og samhandling med pasient og helsepersonell. I studiet inngår observasjonspraksis, klinisk praksis på ulike sykehusavdelinger og et fire måneders praksisopphold i apotek. Undervisningsformene er varierte, og det stilles krav til aktiv deltakelse gjennom hele studiet.

UiT Norges arktiske universitet er det eneste studiestedet som tilbyr 3+2-løp med både bachelor- og mastergrad i farmasi. Farmasistudiet har et godt faglig og sosialt miljø, med egen studentforening, studentavis og gode fasiliteter i eget bygg med lesesaler, pauserom, grupperom og kantine. Les mer om farmasiutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet her
 

Universitetet i Bergen (UiB)

Master


Studiet gir en bred legemiddelfaglig utdannelse og består av en blanding av teori og praksis. I tillegg til ordinære undervisningsformer som forelesninger, gruppearbeid, seminarer og laboratoriearbeid får du delta på lærerike studieturer til Danmark og England. I studiet inngår også praksis i apotek og sykehus. Det kan også om ønskelig tilrettelegges for utveksling til andre læresteder i løpet av studiet.

Farmasistudiet ved UiB er et studieprogram der studentene har undervisning både på Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Farmasistudiet har et aktivt og inkluderende studiemiljø. Studentorganisasjon Generica tilbyr et bredt spekter av aktiviteter for farmasistudentene, enten du liker å drive med idrett eller synge i kor. Les mer om farmasiutdanningen ved UiB her

Universitetet i Oslo (UiO)

Master


Studiet kombinerer det kliniske aspektet ved legemiddelbruk med det teknologiske og innovative, og består av fagkombinasjoner innen kjemi, biologi, legemiddelteknologi og samfunnsfarmasi. Studentene lærer å utvikle nye legemidler og analysere disse i kroppen, de lærer om riktig legemiddelterapi og får trening i pasientkommunikasjon på simulerte og ekte pasienter. I 8. semester gis studentene mulighet til spesialisering innen en studieretning, og de kan velge å utføre utviklingssemesteret eller hele masteroppgaven i utlandet.

Farmasøytisk institutt på Blindern har et omfattende studentliv. I tillegg til UiOs foreninger og treningssentre, har utdanningen en egen studentforening, Veneficus som arrangerer fadderturer og utgir et tidsskrift hvor studentene er journalister og fotografer. Farmasøytisk idrettsforening eier farmasihytta i Nordmarka, et populært friluftsted. Siste studieår arrangeres studietur til London. Les mer om farmasiutdanningen ved UiO her


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Master


NTNU tilbyr en toårig påbygging. Den toårige mastergraden er et samarbeid mellom Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU og Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Master i farmasi gjennomføres normalt på fulltid over to år (fire semester). Det består av obligatoriske emner og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng. Studiet har en klinisk tilnærming til farmasifaget.

Studiestedet ligger på Øya i Trondheim. Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året (med oppstart i midten av august). Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb. Du må ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre fra bachelor for å komme inn på denne graden. Les mer om farmasiutdanningen ved NTNU her

 

HUSK Å SØKE PÅ SAMORDNA OPPTAK INNEN 15. APRIL!!!

  

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00

Personvernerklæring