Gå til innholdet
Studiesteder

Du kan studere farmasi på 6 ulike steder i Norge

Nord universitet

Bachelor 


Nord Universitet tilbyr en treårig bachelorutdanning i Farmasi. De satser på varierte og studentaktive læringsformer inkludert digitale verktøy. Studiet kan deles inn i fire fagområder: kjemi, farmasøytisk biovitenskap, biofarmasi/legemiddelteknologi og samfunnsfarmasi. Etter endt studie kan man jobbe som reseptarfarmasøyt eller søke seg inn på en toårig master i farmasi.

Farmasiutdanningen ved Nord tilbys i Namsos, campus ligger i nærheten av sentrum og er forholdsvis liten. Det er lett å bli kjent med både studenter og ansatte. Farmasistudentene har sin egen studentforening, Prodrug, som arrangerer ulike temadager, julebord og andre sosiale og faglige sammenkomster. Det er mulig å reise på utveksling i deler av femte semester.

Les mer om farmasiutdanningen ved Nord Universitet her
 

OsloMet - Storbyuniversitetet

Bachelor og Master


Ved OsloMet lærer studentene om hvordan legemidler lages, hvordan de virker og hvordan de skal brukes. I tillegg legger universitetet stor vekt på kommunikasjonstrening. Studentene ved OsloMet får gjennom hele studiet oppfølging i form av veiledning og tilbakemeldinger. Det blir lagt stor vekt på varierte arbeidsformer med veksling mellom teoretiske og praktiske studier.

Studentforeningen for farmasistudenter ved OsloMet heter Elixir. Elixir sitt formål er å fremme godt studiemiljø blant farmasistudentene ved OsloMet. Farmasiutdanningen ligger sentralt på Bislett i Oslo.

Les mer om farmasiutdanningen ved OsloMet her
 

UiT Norges arktiske universitet

Bachelor & Master


Farmasi passer for deg som har interesse for naturvitenskap, teknologi og helsefag, og som liker å jobbe med mennesker. Gjennom hele studiet får du mye praktisk opplæring. Dette foregår gjennom arbeid på laboratoriet og gjennom praksis på sykehus og i apotek. Ved å arbeide i team og på simuleringslab får du trening i å kommunisere med både pasienter og annet helsepersonell.

UiT er verdens nordligste universitet og Farmasibygget ligger i hjertet av campus Tromsø. Farmasistudiet har et godt faglig og sosialt miljø der studentene trives, studentforeningen Placebo er en aktiv drivkraft i dette.

UiT er omgitt av fantastisk natur, og du kan dyrke friluftsinteresser til alle årstider. Hvis du er mer den urbane typen så er Tromsø kjent for et rikt kultur- og uteliv, med noe for enhver smak. 

Les mer om farmasiutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet her

 

Universitetet i Bergen (UiB)

Master


Studiet gir en bred legemiddelfaglig utdannelse og består av en blanding av teori og praksis. Du vil møte flere forskjellige undervisningsformer som forelesninger, kollokvier, TeamBased Learning, laboratorieøvelser og praksis på apotek og i sykehus. Studiet har muligheter for utveksling til England, Tanzania og Australia.

Farmasistudiet ved UiB er et studieprogram der studentene har undervisning både på Det medisinske fakultet og på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Farmasistudiet har et aktivt og inkluderende studentmiljø. Du kan engasjere deg i Farmasøytisk fagutvalg som jobber med studentpolitiske saker eller i studentforeningen Generica som tilbyr et bredt spekter av aktiviteter som f.eks. kor, idrett og brygging. 

Les mer om farmasiutdanningen ved UiB her

 

Universitetet i Oslo (UiO)

Master


Studiet kombinerer det kliniske aspektet ved legemiddelbruk med det teknologiske og innovative, og består av fagkombinasjoner innen kjemi, biologi, legemiddelteknologi og samfunnsfarmasi. Studentene lærer å utvikle nye legemidler og analysere disse i kroppen. De lærer om riktig legemiddelterapi og får trening i pasientkommunikasjon på simulerte og ekte pasienter. I 8. semester gis studentene mulighet til spesialisering innen en studieretning, og de kan velge å utføre et semester eller hele masteroppgaven i utlandet.

I tillegg til UiOs foreninger og treningssentre, har utdanningen en egen studentforening, Veneficus, som arrangerer fadderturer og utgir et tidsskrift hvor studentene er journalister og fotografer. Farmasøytisk idrettsforening eier farmasihytta i Nordmarka, et populært friluftsted. Siste studieår arrangeres studietur til en europeisk storby. 

Les mer om farmasiutdanningen ved UiO her


Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Master


NTNU tilbyr en toårig mastergrad i farmasi. Studiet gjennomføres på fulltid over to år (fire semester). Det består av obligatoriske emner, praksis og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng. Studiet har en klinisk tilnærming til farmasifaget.

Studiestedet ligger på Øya i Trondheim, sammen med de andre helsefaglige utdanningene til Fakultet for Medisin og Helsevitenskap.

Du må ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre fra bachelor for å komme inn på dette studiet. 

Les mer om farmasiutdanningen ved NTNU her

 

HUSK Å SØKE PÅ SAMORDNA OPPTAK INNEN 20. APRIL!!!

  

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00

Personvernerklæring