Vis poenggrenser fra:

Bachelor i farmasi (3 år)

Studiested Studieplasser Poenggrense 2019
OsloMet 100 49,0 / 57,5*
Nord universitet 30 44,0 / 49,7*
UiT Norges arktiske universitet 50 48,4 / 51,4*
* Ordinær kvote

Master i farmasi (5 år)

Studiested Studieplasser Poenggrense 2019
Universitetet i Oslo 68 51,7 / 55,3* 
Universitetet i Bergen 24 51,0 / 54,4*

* Ordinær kvote

Master i farmasi (2 år)

Studiested Studieplasser Poenggrense
UiT Norges arktiske universitet 30 C i snitt
OsloMet  35 C i snitt / 2,5 karakterpoeng
NTNU 20 C i snitt