Gå til innholdet
Master

Ta master i farmasi

En mastergrad i farmasi er en femårig utdannelse som leder til tittelen provisorfarmasøyt.

I Norge får du en mastergrad i farmasi ved fem studiesteder. Oppbygningen av studiet er noe forskjellig fra de ulike studiestedene, men graden og tittelen du får er den samme uavhengig av hvor du studerer.

- Universitetet i Bergen (UiB) 
- Universitetet i Oslo (UiO) 
- Universitetet i Tromsø (UiT) 
- OsloMet - storbyuniversitetet
- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU)

UiB og UiO tilbyr et femårig integrert masterløp, mens OsloMet, NTNU* og UiT følger den såkalte 3+2-modellen. Det betyr at du først må ta en bachelorutdanning i farmasi, for deretter å søke deg inn på masterstudiet basert på karakteren fra bachelorgraden. 

Enten du velger et integrert masterprogram eller byger videre på en bachelorutdanning i farmasi, gir alle studiestedene mulighet for å ta en del av studiet ved et universitet i utlandet. 

Under masterutdanningen i farmasi lærer du hvordan legemidler påvirker kroppen, hvordan kroppen reagerer på legemidlene, hvorfor de gir bivirkninger og hvordan legemidler påvirker hverandre. Som farmasøyt kan du dermed veilede leger, sykepleiere og pasienter i hvordan legemidlene bør brukes. Du får bidra til at samfunnet bruker legemidler på en måte som gir best mulig behandling og minst mulig bivirkninger.

Kvalifikasjonskrav: 
Det er litt forskjellige kvalifikasjonskrav ved de ulike studieløpene. Mer om dette finner du under opptakskrav.

* Master i farmasi ved NTNU er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet ved NTNU og Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 

Eller frister det med en bachelor?

En bachelorgrad i farmasi er en treårig utdannelse som gir deg tittelen reseptarfarmasøyt. 

Les mer

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00

Personvernerklæring