Gå til innholdet
Opptakskrav

Opptak- og kvalifikasjonskrav til farmasistudiene

 

 Studium   År/studiepoeng   Kvalifikasjonskrav for 2021  Lærested  Studieplasser

  Poenggrensene i 2020       (førstegang/ordinær)

 Bachelor  3 år / 180 stp.

 Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og KJE1 
 og enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2

  OsloMet- storybyuniversitetet  82  47,5 / 55,0
 Bachelor  3 år / 180 stp.

 Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  KJE1
 og enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2

  Nord Universitet  30  44,6 / 50,8
 Bachelor  3 år / 180 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  KJE1
 og enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2
 
   UiT Norges arktiske universitet  50  48,3 / 54,1
 Master  5 år / 300 stp.

 Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  FYS1 og KJE(1+2)

   Universitetet i  Bergen  29   52,3 / 55,6
 Master  5 år / 300 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  FYS1 og KJE(1+2)
 
   Universitetet i Oslo  78  52,5 / 57,8
 Master  2 år / 120 stp.  Bachelor i farmasi med snittkarakter C eller bedre
 
   UiT  Norges arktiske universitet  35  C eller bedre  fra  bachelorgraden

 

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00

Personvernerklæring