Gå til innholdet
Opptakskrav

Opptak- og kvalifikasjonskrav til farmasistudiene

Bachelor i farmasi 

En bachelor er et treårig studium som gir 120 studiepoeng. Kvalifikasjonskravene for studiet er generell studiekompetanse (GENS) og R1 eller S1+S2 og KJE1. I tillegg du ha enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2. 

Studiested  Studieplasser

Poeng-grensene
i 2022      (førstegang/
ordinær)

OsloMet- storyby-universitetet  100  47,3 / 54,5
Nord Universitet  30  39,7 / 48,5
UiT Norges arktiske universitet  50

 

Alle kvalifiserte søkere får tilbud om studieplass

 

Master i farmasi (5 år)

En master er et femårig studium som gir 300 studiepoeng. Kvalifikasjonskravene for studiet er generell studiekompetanse (GENS) og R1 eller S1+S2 og KJE1. I tillegg må du ha FYS1 og KJE1+KJE2. 

Studieested  Studieplasser Poeng-grensene i 2021      (førstegang/
ordinær)
Universitetet i Bergen  29 51,0 / 54,4
Universitetet i Oslo  78  51,7 / 55,3

Master i farmasi (2 år)

En påbyggingsmaster er et toårig studium som gir 120 studiepoeng. Kvalifikasjonskravene for studiet er fullført bachelor i farmasi med snittkarakter C eller bedre. 

 Studieested  Studieplasser Poeng-grensene i 2022
(førstegang/
ordinær)
UiT  Norges arktiske universitet  35 C eller bedre fra bachelorgraden
OsloMet - storby-universitet  26 C eller bedre fra bachelorgraden
NTNU 20 Fullført bachelor (eller tilsvarende) i farmasi og autorisasjon som reseptarfarmasøyt

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00

Personvernerklæring