Gå til innholdet
Opptakskrav

Opptak- og kvalifikasjonskrav til farmasistudiene

 

 Studium   År/studiepoeng   Kvalifikasjonskrav for 2020  Lærested  Studieplasser

  Poenggrensene i 2019       (førstegang/ordinær)

 Bachelor  3 år / 180 stp.

 Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og KJE1 
 og enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2

  OsloMet- storybyuniversitetet  65  49,4 / 57,7
 Bachelor  3 år / 180 stp.

 Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  KJE1
 og enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2

  Nord Universitet  30  45,9 / 51,4
 Bachelor  3 år / 180 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  KJE1
 og enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2
 
   UiT Norges arktiske universitet  50  54,8 / 52,7
 Master  5 år / 300 stp.

 Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  FYS1 og KJE(1+2)

   Universitetet i  Bergen  24   53,5 / 57,3
 Master  5 år / 300 stp.  Generell studiekompetanse (GENS) og R1/(S1+S2) og  FYS1 og KJE(1+2)
 
   Universitetet i Oslo  68  52,6 / 57,0
 Master  2 år / 120 stp.  Bachelor i farmasi med snittkarakter C eller bedre
 
   UiT  Norges arktiske universitet  35  C eller bedre  fra  bachelorgraden

 

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00

Personvernerklæring