Gå til innholdet
Opptakskrav

Opptak- og kvalifikasjonskrav til farmasistudiene

Bachelor i farmasi 

En bachelor er et treårig studium som gir 120 studiepoeng. Kvalifikasjonskravene for studiet er generell studiekompetanse (GENS) og R1 eller S1+S2 og KJE1. I tillegg du ha enten FYS1 eller BIO1 eller KJE2. 

 Lærested  Studieplasser

Poeng-grensene
i 2021      (førstegang/
ordinær)

OsloMet- storyby-universitetet  90  48,5 / 55,9
Nord Universitet  30  44,1 / 49,9
UiT Norges arktiske universitet  50  46,8 / 50,1

 

Master i farmasi (5 år)

En master er et femårig studium som gir 300 studiepoeng. Kvalifikasjonskravene for studiet er generell studiekompetanse (GENS) og R1 eller S1+S2 og KJE1. I tillegg må du ha FYS1 og KJE1+KJE2. 

Lærested  Studieplasser Poeng-grensene i 2021      (førstegang/
ordinær)
Universitetet i Bergen  29  53,0 / 58,6
Universitetet i Oslo  78  53,4 / 59,4

Master i farmasi (2 år)

En påbyggingsmaster er et toårig studium som gir 120 studiepoeng. Kvalifikasjonskravene for studiet er fullført bachelor i farmasi med snittkarakter C eller bedre. 

 Lærested  Studieplasser Poeng-grensene i 2021
(førstegang/
ordinær)
UiT  Norges arktiske universitet  35 C eller bedre fra bachelorgraden
OsloMet - storby-universitet  27 C eller bedre fra bachelorgraden
NTNU 20 Fullført bachelor (eller tilsvarende) i farmasi og autorisasjon som reseptarfarmasøyt

Farmasiutdanning
Slemdalsveien 1,
Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo
Tlf: +47 21 62 02 00

Personvernerklæring