Bachelor i farmasi

En bachelorgrad i farmasi er en treårig utdannelse
som gir deg tittelen reseptarfarmasøyt.

<!--@Item.AltTekst-->

Husk å søke innen fristen

Søk her

En treårig bachelorgrad i farmasi passer for deg som er interessert i både naturfag og mennesker.

Gjennom utdanningen vil du få inngående kunnskap om sentrale virkestoffer i legemidler og hvilke egenskaper disse har. Du vil også lære om kroppens oppbygning og sykdomsutvikling, og hvordan legemidler kan brukes for å forebygge og behandle sykdom.

Studiehverdagen består av forelesninger og undervisning på laboratoriet, i tillegg til både gruppearbeid og selvstudium. Alle studiestedene har gode muligheter for utenlandsopphold og utveksling.

Som bachelorstudent i farmasi har du fire måneder praksis i apotek. Det gir deg trening i kommunikasjon og styrker dine muligheter i arbeidslivet. 

Farmasiutdanningen passer for deg som ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet, hjelpe pasienter med riktig legemiddelbruk eller utvikle nye legemidler.

Velger du å ta bachelorstudiet i farmasi vil du i løpet av tre år kunne få autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Det betyr at du er kvalifisert til å jobbe i apotek med å utlevere legemidler som er underlagt farmasøytisk kontroll.

Å jobbe som reseptarfarmasøyt krever at du er nøyaktig og har gode regneferdigheter. Det er også viktig at du kommuniserer godt og kan formidle kunnskapen din til andre.  

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (GENS) med R1/(S1+S2) matte og KJE1 og FYS1/BIO1/KJE2.

Studiesteder

  • Nord universitet
  • OsloMet - storbyuniversitetet
  • UiT Norges arktiske universitet