Her kan du studere

Universitetet i Bergen (UiB)

Master | 24 studieplasser

Det femårige masterstudiet ved UiB er et variert studie der du får delta på spennende laboratoriearbeid og lærerike studieturer til ulike fagmiljø, i tillegg til ordinær undervisning.  Farmasistudiet har et aktivt og inkluderende studentmiljø med egen studentforening, Generica. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS) med R1/(S1+S2) matte og KJE1+KJE2 og FYS1.

Se nettside

Nord universitet

Bachelor | 30 studieplasser

Nord universitet tilbyr varierte læringsformer og tett kontakt mellom fagansatte og studenter. Farmasistudentene har sin egen studentforening, Prodrug, som arrangerer ulike temadager, julebord og andre sosiale og faglige sammenkomster.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS) med R1/(S1+S2) matte og KJE1 og FYS1/BIO1/KJE2

Se nettside

OsloMet 

Bachelor & Master | 100/26  studieplasser

Studentene ved OsloMet får gjennom hele studiet oppfølging i form av veiledning og tilbakemeldinger. Det blir lagt stor vekt på varierte arbeidsformer med veksling mellom teoretiske og praktiske studier. Studentforeningen Elixir jobber for et godt studiemiljø blant farmasistudentene. 

Opptakskrav (Bachelor): Generell studiekompetanse (GENS) med R1/(S1+S2) matte og KJE1 og FYS1/BIO1/KJE2

Opptakskrav (Master): Les mer om opptakskrav og masterstudiet ved OsloMet her

Se nettside

Universitetet i Oslo

Master | 68 studieplasser

Det femårige masterstudiet ved UiO kombinerer kjemi, biologi, helsefag og teknologi. Med en master kan du bidra til bærekraftig utvikling og riktig bruk av legemidler. I tillegg til UiOs foreninger og treningssentre, har utdanningen en egen studentforening, Veneficus, som tilbyr sosiale og faglige arrangementer. 

Opptakskrav: Generell studiekompetanse (GENS) med R1/(S1+S2) matte og FYS1 og KJE1+KJE2

Se nettside

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Master | 20 studieplasser
Master i farmasi er et fulltidsstudium over to år, som bygger videre på den brede farmasøytiske kunnskapen fra bachelorstudiet i farmasi. I studiet lærer du også forskningsmetode og hvordan du skal bruke denne kunnskapen, når du skal spesialisere deg innen et farmasøytisk fagfelt gjennom skriving av masteroppgaven.

Opptakskrav: For å kvalifisere til opptak må du ha gjennomsnittskarakter på C eller bedre fra Bachelorgrad i farmasi eller tilsvarende utdanning + minst fire måneder veiledet apotekpraksis. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere norsk autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Du søker opptak via NTNUs Søknadsweb.

Se nettside

UiT Norges arktiske universitet

Bachelor & Master | 50/30 studieplasser

UiT er verdens nordligste universitet. Her er du tett på naturen, og tett på næringslivet. Undervisningen foregår som forelesninger, seminar, gruppearbeid og laboratoriearbeid. Alle farmasistudentene blir ivaretatt gjennom mentorordninger, tett faglig oppfølging og sosiale tiltak. 

Opptakskrav (Bachelor): Generell studiekompetanse (GENS) med R1/(S1+S2) matte og KJE1 og FYS1/BIO1/KJE2

Opptakskrav (Master): Les mer om opptakskrav og masterstudiet på UiT her.

Se nettside