Illustrasjon av farmasøyt

Apotek eller sykehusapotek

Farmasøyter som jobber i apotek skal sørge for trygg utlevering av legemidler, gi legemiddelråd til kunder eller veilede annet helsepersonell i hvordan legemidlene skal brukes. Mange apotek tilbyr også helsetjenester som Medisinstart, Inhalasjonsveiledning og vaksinering. 

Sykehusapotek har ofte fire avdelinger; publikum (ligner på vanlige apotek), produksjon, levering til sykehuset og klinisk farmasi. 

Illustrasjon av farmasøyter

Sykehus

Farmasøyter i sykehus blir stadig mer vanlig. Kliniske farmasøyter jobber sammen med sykepleiere og leger for å gi pasienten best mulig legemiddelbehandling. Mange av de som jobber på sykehusene er ansatt i sykehusapoteket. 

Illustrasjon av farmasøyt med medisiner

Legemiddelindustrien

Mange farmasøyter jobber i legemiddelindustrien. Der benytter de sin farmasøytiske kompetanse blant annet til klinisk utprøving av nye legemidler, til å overvåke bivirkninger og produsere legemidler.

Illustrasjon av farmasøyt

Helseforvaltningen

Med sin brede legemiddelkompetanse er farmasøyter populære arbeidstakere innen legemiddelforvaltningen, som for eksempel fagdirektorater og offentlige etater.

Illustrasjon av snakkende kvinner

Kommunen

Farmasøyter som er ansatt i kommunene, jobber ofte med legemiddellagrene på sykehjem eller andre institusjoner.

Farmasøytene arbeider tett sammen med leger og annet helsepersonell. De jobber for eksempel med å kvalitetssikre utlevering av legemidler, samstemme pasientenes legemiddellister og gjennomføre legemiddelgjennomganger. 

Illustrasjon av hånd og medisiner

Akademia

En master i farmasi gir deg mulighet til å gå videre til et doktorgradsstudium (ph.d.). Som doktorgradstipendiat må du ha ditt eget forskningsprosjekt. I tillegg kan du undervise farmasistudenter.

En doktorgrad i farmasi kvalifiserer til forskerstillinger ved universiteter, forvaltning og i industrien.