Master i farmasi

En mastergrad i farmasi er en femårig utdannelse som leder til tittelen provisorfarmasøyt.

<!--@Item.AltTekst-->

Husk å søke innen fristen

Søk her

Under masterutdanningen i farmasi lærer du hvordan legemidler påvirker kroppen, hvordan kroppen reagerer på legemidlene, hvorfor de gir bivirkninger og hvordan legemidler påvirker hverandre. Du får inngående kunnskap om hvordan du utvikler og lager legemidler som salver, miksturer, tabletter og andre preparater. 

En femårig mastergrad i farmasi passer for deg som ønsker en utdanning innen realfag, teknologi og helsefag. Blant fagene er legemiddelformulering og kvalitetssikring, legemiddelanalyse, persontilpasset legemiddelbehandling og statistikk for farmasøyter. Du velger selv tema for masteropggaven og kan spesialisere deg innenfor ett fagområde. Til sammen har du seks måneder praksis i apotek. 

En toårig påbyggingsmaster passer for deg som har en bachelorgrad i farmasi fra før og ønsker en fordypning innen farmasi. Du lærer om legemiddelteknologi, biofarmasi og prinsipper for utvikling  av nye legemidler. I tillegg får du en forståelse for de økonomiske rammene i legemiddelmarkedet og lærer metoder for å analysere legemiddelbruk i befolkningen. Studiet inkluderer to måneders praksis i apotek og avsluttes med innlevering av masteroppgave. 

Med en mastergrad i farmasi kan du bli apoteker. Det betyr at du er daglig leder for et apotek og har det administrative og faglige ansvaret. 

 

En master i farmasi passer for deg som ønsker å fordype deg innen et farmasifaglig fagområde

I Norge kan du ta en mastergrad i farmasi ved fem ulike studiesteder. Oppbygningen av studiet er noe forskjellig fra de ulike studiestedene, men graden og tittelen du får er den samme uavhengig av hvor du studerer.

UiB og UiO tilbyr et femårig integrert masterløp, mens OsloMet og UiT følger den såkalte 3+2-modellen. Det betyr at du først må ta en bachelorutdanning i farmasi, for deretter å søke deg inn på masterstudiet basert på karakteren fra bachelorgraden. NTNU tilbyr en toårig påbyggingsmaster. 

Enten du velger et femårig masterprogram eller bygger videre på en bachelorutdanning i farmasi, gir alle studiestedene mulighet for å ta en del av studiet ved et universitet i utlandet.

 

Kvalifikasjonskrav

Det er litt forskjellige kvalifikasjonskrav ved de ulike studieløpene. Mer om dette finner du under studiesteder og opptakskrav.

Studiesteder

  • Universitetet i Bergen (UiB)
  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • Universitetet i Tromsø (UiT)
  • OsloMet - storbyuniversitetet
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)