Smilende jente
1

Fordi det er et spennende og variert studie

Farmasistudiet består av kjemi, biologi og fysiologi. I tillegg til spesialiserte farmasifag som samfunnsfarmasi, legemiddelfremstilling og biofarmasi. 

Studiehverdagen varierer mellom forelesninger, undervisning på laboratoriet, gruppearbeid og selvstudium. I løpet av utdanningen skal du ha praksis i apotek. Dette skal gi deg mulighet til å trene på reelle arbeidssituasjoner og bruke din kunnskap. 

Gruppe_studenter_ler
2

Fordi studiemiljøet er bra og du kan dra på utveksling

De som studerer farmasi forteller om et hyggelig og trygt studiemiljø. Alle studiestedene har egne studentforeninger, som arrangerer sosiale og faglige sammenkomster. Det bidrar til et godt samhold på studiet. Når du har gode studievenner blir studiehverdagen bedre. 

Ønsker du å dra på utveksling til et annet land? Alle studiestedene har muligheter for utenlandsopphold og studentutveksling. 

jente på lab
3

Fordi det er en utdanning for fremtiden

Flere og flere eldre lever lenger. Høyere levealder øker risikoen for kroniske sykdommer og de eldre bruker ofte mange legemidler. Med din farmasøytiske kompetanse kan du bidra til riktig legemiddelbruk fremover.  

Det er også stor mangel på helsepersonell i Norge. Som farmasøyt har du mulighet til å dekke dette behovet i fremtiden. Farmasøyter kan blant annet vurdere pasientenes legemiddellister og sette vaksiner.  

Smilende jente
4

Fordi det er gode muligheter for å få jobb

Det er stor etterspørsel etter farmasøyter for tiden og jobbmulighetene er gode over hele landet. Mange nyutdannede farmasøyter får jobb i apotek eller sykehusapotek.

Andre ønsker å jobbe i legemiddelindustrien med for eksempel klinisk utprøving av nye legemidler eller de vil bli forskere. Farmasøyter er også populære arbeidstakere i legemiddelforvaltningen, som for eksempel fagdirektorater og offentlige etater.

Husk å søke innen fristen

Søk her