Det tar enten tre eller fem år å bli farmasøyt.

En bachelorgrad i farmasi tar tre år. Da kan du søke autorisasjon som reseptarfarmasøyt. 

Hvis du vil ta master kan du enten ta en femårig utdannelse eller du kan ta en toårig mastergrad hvis du har en bachelorgrad fra før. Etter ferdig utdannelse kan du søke autorisasjon som provisorfarmasøyt.

Du kan studere farmasi på seks ulike universitet i Norge. Det er to universiteter i Oslo, og ett i Bergen, Trondheim, Tromsø og Namsos.

Studiehverdagen består av forelesninger og undervisning på laboratoriet, i tillegg til både gruppearbeid og selvstudium. I løpet av studietiden får du praksisperiode ute i apotek, antall måneder variere om du velger bachelor eller master. Alle studiestedene har gode muligheter for utenlandsopphold og utveksling.  

Ja, nå for tiden er det stor etterspørsel etter farmasøyter i Norge. Det er ledige stillinger i hele Norge, men særlig utenfor de store byene er det lett å få jobb. 

På farmasistudiet får du god innsikt i ulike sykdommer og hvordan de behandles med legemidler. Du lærer om menneskekroppen og hvilken effekt legemidler har på den. Gjennom studiet får du opplæring i å fremstille salver, miksturer, tabletter og andre preparater.

Du får også kunnskap om helsevesenet, legemiddellovgivning og om legemiddelbruk sett i et samfunnsperspektiv. I tillegg lærer du å kommunisere og formidle kunnskap om hvordan legemidler skal brukes.

For å komme inn på farmasistudiet må du ha generell studiekompetanse (GENS). I tillegg er det krav om realfag.

For å komme inn på det femårige masterstudiet i farmasi (tilbys ved UiO og UiB) må du ha GENS med enten R1 matte eller S1 og S2 matte. Du må også ha KJE1 + KJE2 og FYS1.

For å komme  inn på Bachelor i farmasi (tilbys ved OsloMet, UiT og Nord universitet) må du ha GENS med enten R1 matte eller S1 og S2 matte. Du må også ha KJE1. I tillegg må du ha enten KJE2/FYS1/BIO1.

Hvis du lurer på hvilket utdanningsprogram du bør velge på videregående er studiespesialisering et godt valg, særlig hvis du velger fordypning innen realfag. 

Dersom du har valgt Helse- og oppvekstfag på videregående kan du ta påbygging til generell studiekompetanse i Vg3. I tillegg trenger du å ta realfag. Hvis du finner ut at du ønsker å studere bachelor i farmasi allerede på Vg1, kan det vært lurt å fordele de ekstra fagene du må ta (KJE1, BIO1/KJE2/FYS1 og matte (R1/S1+S2) over flere år, slik at du slipper å ta alle fagene på en gang. 

Det avhenger av hvilke fag du er god i. Farmasistudiet består av kjemi, biologi og fysiologi. I tillegg er det mange spesialiserte fag som samfunnsfarmasi, ulike legemiddelfag og farmakologi. Det er mye kjemi det første året, og mange velger å ta forkurs i kjemi for å være bedre forberedt. 

Ifølge lønnskalkulatoren til Norges Farmaceutiske Forening tjener en nyutdannet reseptarfarmasøyt (3-års utdannelse) 520.000 kroner, mens en nyutdannet provisorfarmasøyt (5-års utdannelse) tjener rundt 600.000 kroner. Hvis du jobber som apoteker (5-års utdannelse og minst 2-års jobberfaring) er snittlønnen rundt 856.000 kroner.

Mange farmasøyter velger å jobbe i apotek både vanlige apotek og sykehusapotek, men karrieremulighetene er mange.  Som farmasøyt kan du blant annet jobbe i legemiddelindustrien, sykehus, offentlige forvaltning eller med forskning og undervisning.

Farmasi er et spennende og variert studie som passer for deg med interesse for naturvitenskapelige fag. Mange velger også å studere farmasi fordi de ønsker å jobbe med mennesker. Det er i tillegg stor etterspørsel etter farmasøyter i Norge og det er gode muligheter for å få jobb i hele landet.

Farmasi er læren om legemidler, hvordan de lages og hvordan de brukes. Legevitenskap (også kalt medisin) er læren om hvordan sykdommer oppstår, påvises, forebygges og behandles. 

En utdanning innen farmasi leder til tittelen reseptarfarmasøyt eller provisorfarmasøyt. For å få autorisasjon som reseptarfarmasøyt må du ha en treårig bachelor. For å få autorisasjon som provisorfarmasøyt må du ha enten en femårig master eller en bachelorgrad og en toårig master (3+2 løp). Legestudiet er et seksårig profesjonsstudie som gir autorisasjon som lege.