Vis poenggrenser fra:

Bachelor i farmasi (3 år)

Studiested Studieplasser Poenggrense 2022
OsloMet 100 47,3 / 54,5*
Nord universitet 30 39,7 / 48,5*
UiT Norges arktiske universitet 50 - / -

* Ordinær kvote

Master i farmasi (5 år)

Studiested Studieplasser  Poenggrense 2022
Universitetet i Oslo 68 51,7 / 55,3* 
Universitetet i Bergen 24 51,0 / 54,4*

* Ordinær kvote

Master i farmasi (2 år)

Studiested Studieplasser Poenggrense
UiT Norges arktiske universitet 30 C i snitt
OsloMet  35 C i snitt  / 2,5 karakterpoeng
NTNU 20 C i snitt