Vis poenggrenser fra:

Bachelor i farmasi (3 år)

Studiested Studieplasser Poenggrense 2023
OsloMet 100 44,9 / 53,6*
Nord universitet 30 39,8 / 48,8*
UiT Norges arktiske universitet 50 43,5 / 49,0*

* Ordinær kvote

Master i farmasi (5 år)

Studiested Studieplasser  Poenggrense 2023
Universitetet i Oslo 68 50,3 / 55,3* 
Universitetet i Bergen 24 51,4 / 57,6*

* Ordinær kvote

Master i farmasi (2 år)

Studiested Studieplasser Poenggrense 2023
UiT Norges arktiske universitet 30 C i snitt
OsloMet  35 C i snitt  / 2,5 karakterpoeng
NTNU 20 C i snitt